Mua Bán

Tụng Kinh Địa Tạng (Thầy Thích Trí Thoát tụng)

50 Comments

 1. Con nam mô a di đà phật con xin sắm hối những lỗi lầm của con cầu xin độ cho các con luôn mạnh khỏe bình an giải nghiệp chướng cho các con và con con nam mô a di đà phật

 2. Uuuh

 3. Con Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát
  Con cầu xin địa tạng địa tạng bồ tát phụ hộ cho gd con các con của con được bình an vô sự .
  Con xin phật địa tạng bồ tát phụ hồ cho con của sinh được mẹ tròn vuông khoẻ mạnh adidaphat . Con cầu xin cho chúng sanh được bình an hp adidaphat

 4. Nam Mô A Di Đà Phật

 5. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat, con thanh kinh cam on Lao Hoa Thuong, Nam Mo A Di Da Phat

 6. Nammoadidaphat

 7. Xin chao cac ban thân mến.Neu ban nao khong co kinh Địa Tạng Bổn Nguyện/ Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác/ Nhật Tụng/ Dược Sư/ Phổ Môn/ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh/Kinh A Di Đà/ hay muon thinh bat ky quyen kinh nào thi hay pm email cho tôi. Tôi se gui tang cac ban ( không giới hạn thời gian nha các bạn).
  hn8367@gmail.com
  Các bạn phải nhớ để lại địa chỉ và số điện thoại cho tôi nhé. Vì nhiều bạn nhắn trên này muốn nhận nhưng không để lại thông tin trên nay và cũng không gửi email nên tôi không biết cách nào gửi các bạn nữa.
  1, Họ tên người nhận.
  2, Địa chỉ để nhận.
  3, Tên Kinh và số quyến
  4, Điện thoại ( tôi rất cần điện thoại nha các bạn vì nhiều trường hợp bưu dien không 0.ra địa chỉ, họ cần điện thoại để liên lạc với các bạn. Nếu không họ phải gửi trả ngược về chúng tôi. Chúng tôi đã gặp rất nhiêu trường hợp nhu vây và phải trả cho 2 đầu bưu phí). Cho nên nhóm chúng tôi quyết định nếu không có 4 thông tin đây du này, chúng tôi sẽ không gửi cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm)
  ( nếu các bạn không tiên nhắn tren youtube, thì hãy gửi email riêng cho tôi)
  Cho du ban o xa tận chân trời góc bể đến đâu Viet Nam hay nưoc ngoai thi tôi cung se đưa kinh đến nơi cho cac ban.
  Nếu các bạn nhan tin ma van chưa nhận được phan hoi trong vòng 3 ngày thì hãy kien nhẫn cho tôi một cơ hội lần nữa bằng cách nhắn lại vi có thê chúng tôi không nhìn thấy tin nhắn của các bạn ( nếu được thi hãy gửi email cho tôi nhé các bạn). Tôi sẽ hoi am tất cả tin nhắn của các bạn. Nếu không tim duoc sách các bạn muốn chắc chắn tôi cũng sẽ cho các bạn hay.
  Xin cảm ơn ad đã cho tôi đang bài trên channel của bạn.
  A Di Đà Phật.

 8. Nam mo dai nguyen dia tang vuong bo tat

 9. U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn
  Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
  Lạy Đấng Từ Bi Đại Giáo Chủ
  Địa là dày chắc-tạng chứa đủ
  Cõi nước phương nam nổi mây thơm
  Rưới hương rưới hoa hoa vần vũ
  Mây xinh mưa báu số không lường
  Lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường
  Người-trời bạch Phật nhân gì thế
  Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường
  Chư Phật ba đời đồng khen chuộn
  Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng
  Nay con sẵn có thiện nhân duyên
  Ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng
  Lòng từ do chứa hạnh lành
  Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn
  Trong tay đã sẵn gậy vàng
  Dọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh
  Tay cầm châu sáng tròn vình
  Hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên
  Diêm Vương trước điện chẳng hiền
  Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn
  Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân
  Chứng minh công đức của dân diêm phù
  Đại Bi-Đại Nguyện-Đại Thánh-Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
  Đại Bi-Đại Nguyện-Đại Thánh-Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
  Đại Bi-Đại Nguyện-Đại Thánh-Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 10. Nam mô địa tạng vương bồ tát ma ha tát.Nam mô địa tạng vương bồ tát Ma Ha tát.Nam mô địa tạng vương bồ tát Ma ha tát.Nam mô A Di Đà Phật . Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật

 11. Nam mô a di đà phật

 12. Nam Mô A di đà phật …

 13. Nam Mô A di đà phật …

 14. Nam Mô A di đà phật …

 15. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

 16. Hhui

 17. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

 18. Nam mô địa tạng Bồ tát

 19. Khi Tôi thành phật

  Nhơn, Thiên trong mười cõi

  Hiếu thảo phụng dưỡng song thân

  Không đố kỵ tranh giành hơn thua

  Đều tu học chánh pháp làm niềm an vui.

  Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

 20. Nam mo a di da phat

 21. nam mô a Di Đà Phật giong thầy đọc quá hay con cầu xin đức phật. phù hộ cho thầy mạnh khoẻ để thầy đọc nhiều kinh cho mọi người đều đc nghe. con nam mô a di đà phật

 22. nam mô a di đà phật

 23. A Di Đà

 24. Kinh Địa Tạng, danh sách phát:
  00:00:00 Bắt đầu, Bài văn phát nguyện
  0:1:14 Quyển Thượng, Phẩm thứ nhất
  0:29:20 Phẩm thứ hai
  0:38:09 Phẩm thứ ba
  0:50:31 Phẩm thứ tư
  1:16:34 Phẩm thứ năm
  1:27:34 Phẩm thứ sáu
  1:51:50 Phẩm thứ bảy
  2:04:40 Phẩm thứ tám
  2:26:17 Phẩm thứ chín
  2:35:32 Quyển Hạ, Phẩm thứ mười
  2:49:49 Phẩm thứ mười một
  2:58:48 Phẩm thứ mười hai
  3:23:02 Phẩm thứ mười ba
  3:36:48 Phẩm hồi hướng
  Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật
  Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa-Tạng Bồ-Tát Ma-ha-tát

 25. A DI DA PHAT

 26. Nam mô a di đà phật, cho con xin mọi sự bình yên tốt đẹp, cho con xin một mụn con trai thông minh khỏe mạnh, con nam mô a đi đà phật

 27. Năm mô Bổn sư thích ca mâu ni Phật

 28. Nam mô a di đà phật
  Nam mô địa tạng vương bồ tát

 29. Nam mô A Di Đà Phật xin chư Phật độ cho con qua cơn bế tắt này gia đình con trai con dâu cháu nội khỏe mạnh hạnh phúc bình an lành mạnh thông minh sáng suốt học tốt biết giúp đỡ người nghèo khó sống bằng tâm thiện xin cho con được cái chết nhẹ nhàng ngủ một giấc nghìn thu cầu xin cho anh em gia đình trên thuận dưới hòa biết nhường nhịn nhau chia sẻ thông cảm cho sai sót hay lầm lỡ của cháu trong nhà

 30. Con đang có bầu cầu xin mẹ tròn con vuông cho đẻ được an vui

 31. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 32. Nam mô a dì đà phật

 33. Nam mô địa tạng vương bồ tát.nam mô địa tạng vương bồ tát.nam mô địa tạng vương bồ tát.

 34. Nam mô a di đà phật .nam mô a di đà phật.nam mô a di đà phật.

 35. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật

 36. Con nam mô a di đà phật

 37. Nam mô đại nguyện địa tang vương bô tât đai bồ tát

 38. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật!

 39. Nam mô a di đà phật con lạy Đức Phật phu ho cho con gạt bỏ những tham sân si trong tâm trí của con để con được sống bình yên mỗi ngay con nam mô a di đà phật

 40. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lòng Đại từ Đại bi cứu giúp chúng sinh

 41. Nam mô đja tạng vương bồ tát…🙏🙏🙏

 42. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

 43. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát .

 44. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát !

 45. nam mo đia tang vương bồ tát

 46. 738c5

 47. Nam mo a di da phat

 48. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 49. 感恩:南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨南無大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 50. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat. Nam Mô Địa Tạng Vương Bô Tat.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *