Mua Bán

Trung Tâm Giới Thiệu Việc làm miễn phí Tiva.vnNgày 19/01/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Ảnh 0

Ảnh: Trụ sở chính số 215 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
1) Vị trí, chức năng:
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Tổ chức các hoạt động tư vấn về lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động; giới thiệu việc làm cho người lao động; thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin về thị trường lao động; tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2) Nhiệm vụ:
Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 5 Nghị định 196/2013/NĐ-CP và Điều 9 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP cụ thể:
– Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động;
– Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
– Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước;
– Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm tư vấn, giới thiệu việc làm;
– Tổ chức Sàn giao dịch việc làm;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Thành phố giao;
– Tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
– Thực hiện việc tuyển chọn, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.
II/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Trụ sở chính: số 215 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
Điện thoại: 0997514287/ 0914190258
Cơ sở 1: 992 Đường Láng, Đống Đa, HÀ Nội

Nguồn:batdongsandian.net


https://batdongsandian.net/mua-ban/

BOS 8.6 chính là LINH HỒN của Bphone B86

Previous article

Thief Simulator #8 – Lẻn vào khu nhà giàu đặt camera giấu kín và cái kết trộm được đồ cổ

Next article

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *