Mua Bán

Thánh lễ tạ ơn , làm phép nhà nguyện và cung hiến bàn thờ Đan viện Cát Minh Sài GònWeb tgpsaigon.net
Vào lúc 9g00 ngày 28-03-2019, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám quản Tông tòa TGP Sàii Gòn đã làm phép ngôi nhà nguyện mới và cung hiến bàn thờ Dan viện Cát Minh Sài Gòn.

Nguồn:batdongsandian.net


https://batdongsandian.net/mua-ban/

Can ho gia re thu duc

Previous article

Bán Nhà Trung Tâm Hải Châu, Đà Nẵng – LH 0934753783

Next article

You may also like

13 Comments

 1. Dạ cho con hỏi bài hát lúc 0:22 là bài gì vậy ạ.

 2. KINH ĐỘI ƠN CẢ – TE DEUM

  Vào đêm giao thừa, người ta thường hát Ca Vịnh ông Thánh Ambroxiô để cám tạ đội ơn Chúa vì mọi ơn lành Người đã ban trong năm qua:

  Te Deum laudámus: te Dóminum confitémur.
  Lạy Chúa, chúng tôi hát mừng Chúa, là Đức Chúa Trời; chúng tôi xưng Người là Đức Chúa Cả.

  Te ætérnum Patrem, omnis terra venerátur.
  Cả và thiên hạ kính thờ Chúa, là Cha Cả hằng có đời đời.

  Tibi omnes ángeli, tibi cæli et univérsæ potestátes:
  Các thiên thần, các tầng trời, và các phẩm quyền thế:

  Tibi chérubim et séraphim incessábili voce proclámant:
  Các Kêrubim và Xêraphim, hằng tung hô cả tiếng rằng:

  (Cúi đầu)
  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth.
  Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Đức Chúa Trời là Chúa các cơ binh.

  Pleni sunt cæli et terra majestátis glóriæ tuæ.
  Trời đất đầy dẫy uy quyền sang trọng Chúa.

  Te gloriósus apostolórum chorus,
  Hội hiển vinh các Tông Đồ,

  Te prophetárum laudábilis númerus,
  Đẳng các Tiên Tri đáng khen,

  Te mártyrum candidátus laudat exércitus
  Đạo binh trắng tinh các đấng Tử vì đạo, chúc tụng Chúa.

  Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia,
  Trong cả và địa cầu, Hội Thánh xưng ra Chúa:

  Patrem imménsæ majestátis;
  Là Cha Cả uy vọng vô lượng vô biên;

  Venerándum tuum verum et únicum Fílium;
  Đức Chúa Con là Con Một và thật Chúa đáng kính thờ;

  Sanctum quoque Paráclitum Spíritum.
  Lại Đức Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi.

  Tu rex glóriæ, Christe.
  Lạy Chúa Kirixitô, Chúa là Vua sự cả sáng.

  Tu Patris sempitérnus es Filius.
  Chúa là Quý Tử muôn đời của Đức Chúa Cha.

  (Cúi mình)
  Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem,
  non horrúisti Virginis úterum.
  Chúa đã mặc lấy tính loài người cho được cứu lấy người ta, mà chẳng nhờm gớm lòng Đức Trinh Nữ.

  Tu, devícto mortis acúleo, aperuísti credéntibus regna cælórum.
  Chúa đã thắng mũi nhọn sự chết, thì đã mở nước thiên đàng cho kẻ có lòng tin.

  Tu ad déxteram Dei sedes, in glória Patris.
  Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Trời, trong sự cả sáng Đức Chúa Cha.

  Judex créderis esse ventúrus.
  Chúng tôi tin thật Chúa là Đấng phán xét, ngày sau sẽ ngự đến.

  (Phải quỳ gối mà đọc câu tiếp theo:)
  Te ergo quǽsumus, tuis fámulis súbveni, quos pretióso sánguine redemísti.
  Nên chúng tôi xin Chúa phù hộ tôi tá Chúa đã lấy Máu Châu Báu mà chuộc.

  Ætérna fac cum sanctis tuis in glória numerári.
  Xin Chúa cho đầy tớ Chúa được vào sổ các thánh, hưởng sự cả sáng.

  Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuæ.
  Lạy Chúa, xin Chúa cứu lấy dân Chúa, và xuống phúc cho phần cơ nghiệp Chúa.

  Et rege eos, et extólle illos usque in ætérnum.
  Và xin Chúa cai trị kẻ ấy, làm cho chúng nó thêm lên đời đời.

  Per síngulos dies benedícimus te;
  Ngày qua ngày chúng tôi ngợi khen Chúa;

  Et laudámus nomen tuum in sǽculum, et in sǽculum sǽculi.
  Và chúng tôi hát mừng Danh Chúa đời này, và đời sau vô cùng.

  Dignáre, Dómine, die isto sine peccáto nos custodíre.
  Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương gìn giữ chúng tôi cho khỏi tội trong ngày hôm nay.

  Miserére nostri, Dómine, miserére nostri.
  Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng tôi, xin Chúa thương xót chúng tôi.

  Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos,
  quemádmodum sperávimus in te.
  Lạy Chúa, xin Chúa để lòng thương xót Chúa hằng ở trên chúng tôi, như chúng tôi trông cậy Chúa.

  In te, Dómine, sperávi: non confúndar in ætérnum.
  Lạy Chúa, tôi đã trông cậy Chúa, tôi chẳng phải hổ ngươi đời đời.

 3. Thánh ca nhiều bài hay lắm! Nhạc nền chọn cho video này chưa được hay.

 4. Cho con hỏi bài kết lễ là j vậy ạ?

 5. Ngôi thánh đường của nhà dòng rất đẹp và hiện đại .Con cầu chúc cho nhà dòng mình ko chỉ đẹp nhà nguyện mà còn đẹp cả về đời sống tu trì .Cầu chúc cho ơn gọi tu sĩ ngày mỗi phát triển .xin Chúa Chúc lành và tuôn đổ hồng ân trên quý sơ,quý cha và những ân nhân trong cv xây dựng nhà chúa

 6. ABBA KINH LAY CHA AMEN 💖🙏💖🙏💖🙏💖🙏💖🙏💖💖💖💖💖💖

 7. Trước đây con đi Lễ , nhà nhỏ , bây giờ con xem biết bên trong rộng quá,. Cám ơn Chúa,

 8. Chỉ có lòng Thương xót của Chúa mới đem lại niềm hy vọng cho nhân loại chúng con . XIN TẠ ƠN CHÚA .

 9. Lạy chúa chúa đoái thuong giáo hội việt nam , và các dòng , dòng cát minh

 10. tuyệt vời ! tạ ơn Đức Chúa !

 11. Xin duoc hoi 28 /3/2019 or 2018 ?

 12. Ta on Chua Me va Thanh Ca Giuse . Xin chuc mung , chia vui voi cac chi em dong Cat Minh SG . Cac chi song am tham ma lam duoc viec ky dieu . Rat vui 1/2019 toi di qua nhin thay va hom nay duoc hiep thong .

 13. Muôn thế hệ luôn Vinh danh Thiên Chúa !

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Mua Bán