Cho Thuê

SHALOM | LỜI HỨA BÌNH AN | GIĂNG 14:27 (Official Lyric Video)“Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu-mến ta, thì sẽ vui-mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì CHA TÔN TRỌNG HƠN TA”
Giăng 14:27-28

“Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. You heard me say, ‘I am going away and I am coming back to you.’ If you loved me, you would be glad that I am going to the FATHER, for the FATHER IS GREATER THAN I ”
John 14:27-28 (NIV)

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc-lóc, than-vãn, còn người đời sẽ mừng-rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo-buồn, nhưng sự lo-buồn các ngươi sẽ đổi làm vui-vẻ. Người đàn-bà, lúc sanh-đẻ thì đau-đớn, vì giờ mình đến rồi; song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn-khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế-gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau-đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui-mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui-mừng các ngươi được. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu-xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu-xin điều chi hết. Hãy cầu-xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui-mừng các ngươi được trọn-vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi ta chẳng còn dùng ví-dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ-ràng về Cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu-xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu-xin Cha đâu; vì chính Cha yêu-thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu-mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Ta ra từ Cha mà đến thế-gian; nay ta lìa-bỏ thế-gian mà về cùng Cha.
Các môn-đồ thưa rằng: Bây giờ thầy phán rõ-ràng, và không phán bằng lời ví-dụ. Bây giờ chúng tôi biết thầy thông-biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy; bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? Nầy, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản-lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình; nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình-yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn-nạn trong thế-gian, nhưng hãy cứ vững lòng, TA ĐÃ THẮNG thế-gian rồi!”:
Giăng 16:20-33

————————————————————————————————–
Singers: Hagim Klong, Hồng Yến

Video background & lyric: Ái Nhã

Photos: Shutterstock

Contact: hagimklong@gmail.com

May Heavenly Father(Jehovah) bless you!

Nguồn:batdongsandian.net


https://batdongsandian.net/cho-thue/

Phát động chiến dịch ủng hộ Linh mục Nguyễn Văn Lý

Previous article

30Shine TOPUP – Làm Sao Để Đẹp Trai Vô Địch Sau Dịch?? Nay Đã Nâng Cấp Gói TOPUP 5000!

Next article

2 Comments

  1. amen BAC

  2. Tuyệt vời quá ạ!! Tạ ơn Cha, tạ ơn anh cả Giê-xu

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *