Cho Thuê

Máy Cày Tự Chế Của Anh Nông Dân | Bạn Của Nhà Nông

2 Comments

  1. kham phuc…….bravoooooooooooooooooo

  2. có hệ thống tưới nước tự động do phó bí thư chi đoàn ấp ở tỉnh sóc trăng sáng tạo ra vậy nhà đài có quay phóng sự đuợc không

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *