Cho Thuê

Lời ca dâng Bác / Cover by Erin2/9/2019
Ai yêu Miền Nam như tấm lòng của Bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắc như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào Miền Nam. Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình, bao núi bao sông mấy nghĩa mấy tình. Ai yêu Miền Nam như tấm lòng Miền Bắc có mối tình nào mà thủy chung mà son sắc như tấm lòng Miền Bắc hướng về Miền Nam bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình.

Trong tim Miền Nam in bóng hình của Bác, tuyền tuyến một lòng mà thủy chung mà son sắc nhớ tới người từng phút quyết giữ trọn niềm tin, trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng. Vang lên từ Miền Nam vang lên từ Miền Bắc tuyền tuyến thành đồng, mà hậu phương mà lũy thép theo tiếng Người giục bước tới thắng lợi vẻ vang thống nhất non sông mới thỏa tấm lòng, thống nhất non sông mới thỏa tấm lòng.

Nguồn:batdongsandian.net


https://batdongsandian.net/cho-thue/

Sự thực Tướng Trung Quốc bị 'Việt Nam 'mời về nước'

Previous article

Karaoke Lá Thư Trần Thế – Đan Nguyên | Beat Chuẩn Tone Nam

Next article

You may also like

1 Comment

  1. น่ารักและเพราะที่สุดค่ะ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Cho Thuê