Mua Bán

Bát Nhã Tâm Kinh (21 biến)-Thích Trí Thoát tụngMa Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc,vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh diệc, vô vô minh tận.

Nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại, cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cố đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú.
Tức thuyết chú viết:
Yết-đế, yết-đế, Ba-la yết-đế. Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha
Yết-đế, yết-đế, Ba-la yết-đế. Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha
Yết-đế, yết-đế, Ba-la yết-đế. Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha

Nguồn:batdongsandian.net


https://batdongsandian.net/mua-ban/

CANH BA – NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN x TRIPLE D | OFFICIAL MUSIC VIDEO | TỰ TÂM 2

Previous article

[ Nhạc Chế ] Đại Chiến Tây Du Ký | Đỗ Duy Nam – Thái Dương – Dũng Hớn

Next article

21 Comments

 1. Nam mô a Di Đà Phật
  Con kính lạy thầy mọi lần nghe thầy tung kinh con nhìn ra con đường giác ngộ chân lý của phập pháp nhiệm mầu giúp cho chúng Sinh trên con đường tu tập ngày càng tinh tấn
  A Di Đà Phật

 2. t ngồi thiền bị tâm ma càng rối dẫn đến sinh cuồng nộ trong lồng ngực, nhờ thường xuyên nghe kinh này mà nay t đã bỏ được chấp tâm ma

 3. NMmo A Di Da Phat

 4. Cảm ơn thượng tọa thích Trí thoát
  Con luôn nghe những bài kinh thầy tụng rất truyền cảm
  Kính chúc thầy luôn khỏe an nhiên tự tại vạn sự cát tường

 5. Con nam mô a di đà phật…!

 6. Tung.kinh.hay.wa!

 7. Nammoadidaphat 🙏🙏🙏

 8. Nam mô quán thế âm Bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn cho con được khỏi bệnh

 9. Ông thầy có giọng tung kinh hay nhất hành tinh này. Nam mô a di đà phật

 10. A di da phat

 11. Nam mo a di da phat.

 12. Nan mô a di daphat

 13. Kính bạch thầy
  Thầy tụng thật hay
  Đầy nội lực
  DỄ nghe
  Cho con ngộ được Kinh Phật
  Con xin được phép nghe và ngộ đạo
  Nam mô A di đà Phật

 14. ai di đà phật. con cầu xin Đức Phật hãy phù hộ độ trì cho đất nước bình an, nhanh hết dịch bệnh. con xin Đức Phật phù hộ độ trì và che chở cho chúng sinh dc mạnh khỏe bình an. a di đà phật. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

 15. Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏 Con kính chúc Thầy sức khỏe.

 16. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

 17. Nam mô Đại Bi quan thế âm bồ tát
  Nam mô Đại Bi quan thế âm bồ tát Nam mô Đại Bi quan thế âm bồ tát

 18. NammoadidaPhat !!!

 19. Nam mô a di đà Phật!

 20. Nam Mô A Di Đà Phật….
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…

 21. Nam Mô A Di Đà Phật….
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật….

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *