Cho Thuê

BÁC HỒ Ở CHIẾN KHU (Nguyễn Đình Thi)

1BÁC HỒ Ở CHIẾN KHU (Nguyễn Đình Thi)

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,
Bốn bên suối chảy cá bơi vui.
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa,
Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi.

Nơi đây sống một người tóc bạc,
Người không con mà có triệu con.
Nhân dân ta gọi Người là Bác,
Cả đời Người là của nước non.

Nguồn:batdongsandian.net


https://batdongsandian.net/cho-thue/

Pháp luật đại cương| Bai1 I Khái niệm cơ bản về Nhà nước

Previous article

ALE NHA TRANG 3* Вьетнам Нячанг обзор – отель АЛЕ НХА ТРАНГ 3* Нячанг видео обзор

Next article

1 Comment

  1. 👍👍👍

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *